Varför finns Kännbart?

Dövblindhet innebär i korthet, att en person har en allvarlig grad av kombinerad syn- och hörselnedsättning. En del personer med dövblindhet är helt döva och blinda. Andra har både syn och hörselrester.
I Sverige finns omkring 2 000 människor som har dövblindhet. Omkring 20 000 - 40 000 människor över 65 år lever med en kombinerad syn- och hörselnedsättning. Totalt är ca 400 födda med dövblindhet. Uppskattningsvis 120 000 personer av Sveriges befolkning har någon form av synnedsättning varav 14 000 personer har en grav synnedsättning/ är blinda.
Aldrig tidigare har det producerats ett så omfattande konstprojekt med fokus på personer med dövblindhet och just därför är det på tiden att detta genomförs. Kännbart är det projektet.

Kännbart ägs av ABF Örebro Län i nära samarbete med Förbundet Sverige dövblinda (FSDB) och Unga med synnedsättning. Projektet finansieras av Arvsfonden.


Konstens roll

Sammanfattningsvis har vi ibland jämfört Kännbart med en slags konsert: Det här är inte en arena-spelning med fyrverkerier och gigantiska plasmaskärmar. Det här är en spelning där publikkontakt och nyanser är mycket viktigare. Och de konstnärer vi har tillfrågat motsvarar allt detta. Vi är oerhört glada och tacksamma över att dessa konstnärer har antagit utmaningen Kännbart med oss!


Hur har vi valt konstnärer?

De etablerade samtidskonstnärerna i detta projekt har inte handikappanpassat sin konst. Vi har bara bjudit in konstnärer vars praktik är intressant för vad vi vill undersöka med Kännbart. Vi har också bara bjudit in konstnärer som är lyhörda, som vill lära sig av helt nya situationer och som inte är rädda för undersöka nya metoder som kanske inte lyckas vid första försöket.