INFORMATION
ABF ÖREBRO LÄN

Grundtesen för ABFs idéprogram är: Gör en annan värld möjlig! Vi vet att folkbildning är en så stark kraft att den kan förändra världen, såväl den lilla som den stora. I Idéprogrammet beskriver vi ABFs syn på demokratin, människan och bildningen. Vi beskriver också de utmaningar som ABF har antagit för att satsa särskilt inom vissa områden. Hela idéprogrammet genomsyras av att ABF är en modern och radikal idérörelse. (Ur ABF’s idéprogram Länk>>)


ABF och kultur:
Kulturen har blivit mer tillgänglig och öppen för allt fler. Det är en framgång för oss som eftersträvar ett mer jämlikt och demokratiskt samhälle. Men ännu återstår mycket att göra innan kulturen har blivit en angelägenhet och tillgänglig för alla, och inte främst ett privilegium för de välbärgade och välutbildade.
Samhällets kulturmönster präglas fortfarande av stora och oacceptabla klass- och könsskillnader. Skillnaderna mellan korttidsutbildade och välutbildade är tydliga. Alltför många besöker inte museer och konstutställningar eller går på teater. Män är sämre än kvinnor på att besöka bibliotek, läsa böcker, skriva på fritiden och delta i studiecirklar. Den kommersiellt mest gångbara kulturen breder ut sig på bekostnad av de mer nyskapande och folkligt förankrade kulturverksamheterna.
Detsamma gäller yttrandefriheten. Den förutsätter mångfald i den offentliga debatten. Vi lever i ett mediesamhälle. Medierna har stor makt över våra tankar och värderingar. De flesta medborgarna får sin information och kunskap om vad som händer i Sverige och världen via medierna. Makten över dagspressen är koncentrerad till ett fåtal ägare med borgerlig ideologisk inriktning.Post / fakturor för Kännbart:
ABF
Anna Öjebrandt
Kännbart
Slottsgatan 15
703 65 Örebro

Besöksadress:

Fredsgatan 18
703 62 Örebro

Ansvarig, ABF Örebro Län:
Peter Zetterman, ombudsman
Tel: 019-601 54 12
Mobil: 070-610 11 90
Mail: peter.zetterman@abf.se


Hemsidor:
ABF Örebro Län: www.abf.se/Distrikt-och-avdelningar/orebrolan/
ABF Bildningsförbund: www.abf.se