VI VILL ATT NI HÖR AV ER!

portratt_annika

Annika Ottander
Kännbart är initierat av Annika, konstnär, beteendevetare och utställnings-
formgivare. I Kännbart arbetar hon särskilt curatoriellt, med vandrings-
utställningen, workshops och utvärderingar.

Mail: annika@lefvedahl-ottander.se
Mobil: 073-366 41 25

portratt_sarah

Sarah Remgren
Sarah är projektledare från Teckenbro AB och har dövblindhet. I
Kännbart har hon fokus på
folkbildning och metodutveckling samt
dövblindkompetens.


Mail: sarah@teckenbro.com

portratt_poh

Po Hagström
Po är konstnär och arbetar även som curator. Han har drivit konst- och
tillgänglighetsfrågor sedan 2007. I detta projekt fokuserar han särskilt på
konsten, turnén, nätverk och information.

Mail: pohagstrom@gmail.com
Mobil: 070-556 36 79

portratt_anna_o

Anna Öjebrandt
Anna har arbetat i många år med att stärka banden mellan teckenspråks-
världen och den hörande världen, inte minst genom projektet WeSign. I
Kännbart arbetar hon med teckenspråk, tolkar, information och koordination.

Mail: anna.ojebrandt@abf.se
Mobil: 070-601 55 11

portratt_tobbe

Torbjörn Svensson
Torbjörn har dövblindhet och driver bloggen
Att leva med RP. Han är enga-
gerad i dövblindfrågor. I Kännbar kommer han särskilt arbeta med nätverk.

OBS: Torbjörn arbetar deltid och har begränsade möjligheter att besvara mail.

Mail: torbjorn.svensson@abf.se
Sms: 070-817 49 77

portratt_jana

Jana Lannerås
Jana är auktoriserad, sjukvårdsauktoriserad teckenspråks- och dövblindtolk.
Hon är tolk i projektet har bred erfarenhet av dövblindtolkning. Jana kommer
att delge sin dövblindkompetens i bland annat folkbildningsdelen.


Mail: jana.lanneras@abf.se
Mobil: 070-781 39 07
Styrgrupp:

Linda Eriksson, FSDB
Po Hagström, projektledare Kännbart
Eva Lundqvist, Riksutställningar
Annika Ottander, projektledare Kännbart
Jan Sparby, projektkoordinator
Torbjörn Svensson, projektledare Kännbart
Peter Zetterman, ABF Örebro Län
Anna Öjebrandt, projektkoordinator

Referensgrupp:
Johan Wingestad, Unga synskadade
Lotte Sederholm, projektledare “Rätten att leva mitt liv”
Carin Thurfjell, ABF Förbundet
Moa Wahlqvist, forskare Örebro Universitet
tf: Sarah Remgren, projektledare Teckenbro/ABF
Teresia Lindberg, ledamot DBU