KONTAKT
&
VI SOM DREV KÄNNBART

PROJEKT KÄNNBART HAR AVSLUTATS.
OM NI HAR FRÅGOR ELLER SYNPUNKTER, VÄNLIGEN KONTAKTA ABF ÖREBRO:
ANNA.OJEBRANDT@ABF.SE
VI SOM DREV KÄNNBART:

portratt_annika

Annika Ottander
Kännbart var initierat av Annika, konstnär, beteendevetare och utställnings-
formgivare. I Kännbart arbetade hon särskilt curatoriellt, med vandrings-
utställningen, workshops och utvärderingar.

portratt_sarah

Sarah Remgren
Sarah var projektledare från Teckenbro AB och har dövblindhet. I
Kännbart har hon fokus på
folkbildning och metodutveckling samt
dövblindkompetens.

portratt_poh

Po Hagström
Po är konstnär och arbetar även som curator. Han har drivit konst- och
tillgänglighetsfrågor sedan 2007. I detta projekt fokuserade han särskilt på
konsten, turnén, nätverk och information.

portratt_anna_o

Anna Öjebrandt
Anna har arbetat i många år med att stärka banden mellan teckenspråks-
världen och den hörande världen, inte minst genom projektet WeSign. I
Kännbart arbetade hon med teckenspråk, tolkar, information och koordination.

portratt_tobbe

Torbjörn Svensson
Torbjörn har dövblindhet och driver bloggen
Att leva med RP. Han är enga-
gerad i dövblindfrågor. I Kännbar arbetade han med föreläsningar och nätverk.

portratt_jana

Jana Lannerås
Jana är auktoriserad, sjukvårdsauktoriserad teckenspråks- och dövblindtolk.
Hon var tolk i projektet med bred erfarenhet av dövblindtolkning. Jana delgav i projektet
sin dövblindkompetens i bland annat folkbildningsdelen.

Styrgrupp 2015 - 2017:

Linda Eriksson, FSDB
Po Hagström, projektledare Kännbart
Eva Lundqvist, Riksutställningar
Annika Ottander, projektledare Kännbart
Jan Sparby, projektkoordinator
Torbjörn Svensson, projektledare Kännbart
Peter Zetterman, ABF Örebro Län
Anna Öjebrandt, projektkoordinator

Referensgrupp 2015 - 2017:
Johan Wingestad, Unga synskadade
Lotte Sederholm, projektledare “Rätten att leva mitt liv”
Carin Thurfjell, ABF Förbundet
Moa Wahlqvist, forskare Örebro Universitet
tf: Sarah Remgren, projektledare Teckenbro/ABF
Teresia Lindberg, ledamot DBU