FÖR ARRANGÖRER


Denna sida underlättar för arrangörer att finna den information som behövs för de olika delmomenten.
Installation och logistik
Manual för installation av verken laddas ned genom att klicka här.
Alla kontaktuppgifter till Sims som assisterar finns under denna
länk>>
Vår kontakt på
MTAB är Sudo: sudo.sulejmanovic@mtab.se / 031-3 500 814
Golvtejp beställs från Iris hjälpmedel länk>> Bildexempel finns här>>
Här finns summarisk information om
TAKTIL FOTO
Här är tips 3. INFÖR VERNISSAGE - Testning av utställning
Ett av verken har en punktskrivmaskin. Här finns en instruktionsvideo


För informatörer
Bildmaterial finner ni under denna
länk >>
Här finns hjälp om hur man använder
7.2 Symboler och loggor
Logor kan laddas ned genom att trycka här.
De hjälpmedel vi använder (inkl. taktila kartor) finns på denna
länk>>
Vägledning vid tolkbeställning kan laddas ned här genom att klicka här.
Symboler för teckentolkning finns att ladda ned här>>
Kontaktuppgifter till konstnärerna, för inbjudningar, finns här>>
Här finns en trycksak om
Våga se


För pedagoger
Skolövningar finns på denna
länk>>
Exempel på tidigare institutioners verksamheter under denna
länk>>
De hjälpmedel vi använder finns på denna
länk>>
Svällpapper beställs från Iris hjälpmedel länk>> Bildexempel finns här>>
Vägledning vid tolkbeställning kan laddas ned här genom att klicka här.
Här finns Förslag till guidning, övningar och workshops
Här finns Diskussionsfrågor för sammanhang i Kännbart
Att ha personer med dövblindhet i anslutning till Kännbart
5. Beskrivning av de olika synnedsättn fingerade synoptiken, audioguides
Och här finns 5.1 Utlångingsmall vid utlåning av fingerad synoptik.
Här finns
6. Förslag till guidning, övningar och workshops och här är 6.2 Facit frågesport


Förslag på programverksamhet
Symboler för teckentolkning finns att ladda ned här>>
Exempel på tidigare institutioners verksamheter under denna länk>>
Att ha personer med dövblindhet i anslutning till Kännbart
Ladda ned 7. Tips på arrangemang - Kännbart
Förslag på talar 1: 8. Presentation Ingrid Losenborg
Förslag på talar 2: 8.1 Presentation Lou Rossling
Förslag på talar 3:
8.2 Presentation Torbjörn Svensson


Om / för målgruppen
Ladda ned
1. ATT TÄNKA PÅ VID - Bemötande
Ladda ned 1.1 ATT TÄNKA PÅ VID - Kommunikation via teckenspråks- och dövblindtolk
Här är tips
3. INFÖR VERNISSAGE - Testning av utställning
Symboler för teckentolkning finns att ladda ned här>>
Här finns en
Checklista för lokalerna, teckenspråk
Information om dövblindtolkning finns i En_liten_grön_bok
Information om hur man ledsagar finns i En_liten_gul_bok
Tips och råd om bemötande och samarbeten med personer med dövblindhet i
En liten BLÅ bok


Organisation
Här är kontrakt för arrangören:
avtal_arrangör
avtal_fsdb_sthlm_taktiltfoto avser kontrakt för Taktil foto.
Avsyningsdokument .doc laddas ned genom att trycka här.
Avsyningsdokument .pdf laddas ned genom att trycka här.
Utställaren står för MU-ersättning över kategori 3. Här kan du ladda ned mu_sv_150213


För ABF
Ladda ned
7. Tips på arrangemang - Kännbart