Intervju med Kännbarts curator Annika Ottander på plats i Luleå. Transkribering av vad Annika säger nedan. Intervjun är inflätat i i filmsekvenser från konsten där Annika visar och deltagare upplever "Resonant Bodies", "Sök" och "Medicinhjulet":

"Det här är en utställning som man kan uppleva med andra sinnen, än primärt syn och hörsel. En utställning där man alltså FÅR TA på verken. Man får uppleva dem med hela kroppen. Det har aldrig gjorts en utställning för personer med dövlindhet tidigare.
Till utställningen hör hörselkåpor och ögonbindlar. Med tex ögonbindlar och hörselkåpor tar jag ju bort mycket av min syn och hörsel och får alltså en chans att uppleva utställningen med övriga sinnen. Vi hoppas med utställning skapa större acceptans. Vi är människor allihop, oavsett hur många fungerande sinnen vi har – det är inte det det hänger på."