VI ANVÄNDER OCH TESTAR SÄRSKILD INFORMATION I KÄNNBART
När vi väljer teknik och metod sker det i samverkan och med utvärderingar.
Iris hjälpmedel sörjer för många lösningar. ”Testgrupper” från FSDB främst undersöker om vi installerat allt på ett bra sätt. Utställande institutioner gör löpande egna justeringar.

Det finns många andra som kan bistå med lösningar och vi förespråkar
inte att ni beställer era via våra kontakter. Men här redovisar vi var våra lösningar kommer ifrån, samt hur vi kommit fram till vissa lösningar.


info_liten_audioguide
AUDIOGUIDER
I tillgängliga utställningar bör synskadade ta del av informationen som inlästa ljudspår. I Kännbart använder vi oss av audioguider som spelar upp rätt ljudspår på rätt plats.
Mer information>>


info_liten_horselkapor
HÖRSELKÅPOR OCH ÖGONBINDLAR
Kännbart undersöker hur vi kan uppleva konst utan syn och hörsel. Vi uppmanar därför alla att besöka utställningen med våra andra sinnen.
Mer information>>


info_liten_fingerad_01
FINGERAD SYNOPTIK
Vill du undersöka hur en särskild synnedsättning är? I så fall kan du låna specialgjord synoptik av oss.
Mer information>>


info_liten_vaggskylt
INFORMATIONSSKYLTAR MED TAKTIL TEXT OCH BRAILLE
För att besökare ska förstå sammanhanget av konst och hjälpmedel har vi informationsskyltar som fungerar för både seende och synskadade. Mer information>>


info_liten_taktilkarta
TAKTILA UTSTÄLLNINGSKARTOR
Hur hittar vi i lokalerna, inte bara till konsten utan även till kafét, toaletterna och utgången? Med taktila kartor når vi enkelt fler. Mer information>>


info_liten_tejp03
GOLVTEJP
Om du använder käpp för att finna din väg, kan denna tejp hjälpa dig att hitta konst och information i utställningen. Mer information>>


info_liten_punkt_01
PÄRMAR MED INFORMATION OM UTSTÄLLNINGEN
Det finns ofta broschyrer och material om utställningar. Vår information kombinerar svartskrift och braille. Mer information>>


info_liten_testgrupper
TESTGRUPPER
Tekniken och konsten och hjälpmedlen är på plats. Men hänger det ihop? Kan det göras bättre? Med våra testgrupper blir vi ständigt bättre. Mer information>>


info_liten_skylt01
KOMBINERAD INFORMATION
På våra skyltar vid konstverken kan man ta del av informationen på flera olika sätt. Mer information>>


info_liten_teckenspråk
TECKENSPRÅK
Utan teckenspråk kan vi inte kommunicera med vår målgrupp. Det är därför som vi har två tolkar anställda i projektet och översätter all information till filmer med teckenspråk. Mer information>>


info_liten_taktilbild01
TAKTILA VERSIONER AV KONSTEN
Med synskada är det svårt att få en förståelse för större ting och sammanhang. Därför har vi taktila bilder av alla konstverk. Mer information>>


info_listen_checklista
CHECKLISTOR
Om vi vill bli bättre på demokrati och tillgänglighet är det tacksamt att ha enkel sammanställd information att utgå från. Mer information>>


info_liten_utbildningsdagar
UTBILDNINGSDAGAR
Vi reser till alla orter som visar Kännbart, och till en mängd andra sammanhang för att sprida kunskap om tillgängligt och dövblindhet. Mer information>>


info_liten_pedagogiskt
PEDAGOGISKT MATERIAL
Kännbart är ett bruksföremål, det ska inte bara betraktas med olika sinnen, det ska användas för att vi ska bli mer demokratiska. Vi sprider material som kan användas. Mer information>>


info_liten_web
VÅR HEMSIDA
Den här hemsidan är testad av många människor för att nå så många som möjligt. Mer information>>


info_liten_svallpapper
SVÄLLPAPPER
Utan syn och hörsel använder vi våra fingrar. Med en svällpapper kan vi enkelt skapa taktil information. Mer information>>


info_liten_talt01
UTVÄRDERINGAR
Alla måste kunna lämna sina åsikter på egna villkor. Vi arbetar för att det ska bli bättre. Mer information>>


info_liten_text
SKRIVTOLKNING
Skrivtolken tolkar från tal till skrift, parallellt med den som pratar. Det används framförallt på möten och konferenser och vi har knappt använt det i Kännbart.
Mer information>>