VI ANVÄNDER OCH TESTAR SÄRSKILD INFORMATION I KÄNNBART

När vi väljer teknik och metod sker det i samverkan och med utvärderingar.
Iris hjälpmedel sörjer för många lösningar. ”Testgrupper” från FSDB främst undersöker om vi installerat allt på ett bra sätt. Utställande institutioner gör löpande egna justeringar.

Det finns många andra som kan bistå med lösningar och vi förespråkar
inte att ni beställer era via våra kontakter. Men här redovisar vi var våra lösningar kommer ifrån, samt hur vi kommit fram till vissa lösningar.

info_liten_audioguide

AUDIOGUIDER

I tillgängliga utställningar bör synskadade ta del av informationen som inlästa ljudspår.
I Kännbart använder vi oss av audioguider som spelar upp rätt ljudspår på rätt plats.
Mer information>>

info_liten_horselkapor

HÖRSELKÅPOR OCH ÖGONBINDLAR

Kännbart undersöker hur vi kan uppleva konst utan syn och hörsel.
Vi uppmanar därför alla att besöka utställningen med våra andra sinnen.
Mer information>>

info_liten_fingerad_01

FINGERAD SYNOPTIK

Vill du undersöka hur en särskild synnedsättning är? I så fall kan du låna specialgjord
synoptik av oss.
Mer information>>

info_liten_vaggskylt

INFORMATIONSSKYLTAR MED TAKTIL TEXT OCH BRAILLE

För att besökare ska förstå sammanhanget av konst och hjälpmedel har vi informations-
skyltar som fungerar för både seende och synskadade.
Mer information>>

info_liten_taktilkarta

TAKTILA UTSTÄLLNINGSKARTOR

Hur hittar vi i lokalerna, inte bara till konsten utan även till kafét, toaletterna och
utgången? Med taktila kartor når vi enkelt fler.
Mer information>>

info_liten_tejp03

GOLVTEJP

Om du använder käpp för att finna din väg, kan denna tejp hjälpa dig att hitta konst
och information i utställningen.
Mer information>>

info_liten_punkt_01

PÄRMAR MED INFORMATION OM UTSTÄLLNINGEN

Det finns ofta broschyrer och material om utställningar. Vår information kombinerar
svartskrift och braille.
Mer information>>

info_liten_testgrupper

TESTGRUPPER

Tekniken och konsten och hjälpmedlen är på plats. Men hänger det ihop? Kan det göras
bättre? Med våra testgrupper blir vi ständigt bättre.
Mer information>>

info_liten_skylt01

KOMBINERAD INFORMATION

På våra skyltar vid konstverken kan man ta del av informationen på flera olika sätt.
Mer information>>

info_liten_teckenspråk

TECKENSPRÅK

Utan teckenspråk kan vi inte kommunicera med vår målgrupp. Det är därför som vi har två
tolkar anställda i projektet och översätter all information till filmer med teckenspråk.
Mer information>>

info_liten_taktilbild01

TAKTILA VERSIONER AV KONSTEN

Med synskada är det svårt att få en förståelse för större ting och sammanhang. Därför har
vi taktila bilder av alla konstverk.
Mer information>>

info_listen_checklista

CHECKLISTOR

Om vi vill bli bättre på demokrati och tillgänglighet är det tacksamt att ha enkel sammanställd
information att utgå från.
Mer information>>

info_liten_utbildningsdagar

UTBILDNINGSDAGAR

Vi reser till alla orter som visar Kännbart, och till en mängd andra sammanhang för att sprida
kunskap om tillgängligt och dövblindhet.
Mer information>>

info_liten_pedagogiskt

PEDAGOGISKT MATERIAL

Kännbart är ett bruksföremål, det ska inte bara betraktas med olika sinnen, det ska användas
för att vi ska bli mer demokratiska. Vi sprider material som kan användas.
Mer information>>

info_liten_web

VÅR HEMSIDA

Den här hemsidan är testad av många människor för att nå så många som möjligt.
Mer information>>

info_liten_svallpapper

SVÄLLPAPPER

Utan syn och hörsel använder vi våra fingrar. Med en svällpapper kan vi enkelt skapa taktil
information.
Mer information>>

info_liten_talt01

UTVÄRDERINGAR

Alla måste kunna lämna sina åsikter på egna villkor. Vi arbetar för att det ska bli bättre.
Mer information>>

info_liten_text

SKRIVTOLKNING

Skrivtolken tolkar från tal till skrift, parallellt med den som pratar. Det används
framförallt på möten och konferenser och vi har knappt använt det i Kännbart.

Mer information>>