REFERENSER

Här samlar vi länkar och tips som vi tycker är viktiga
för de frågor som Kännbart arbetar för

OM DÖVBLINDHET:
Ser inte, hör inte - En introduktion till dövblindas värld
www.tbmplay.se/serintehorinte/

”Fingertopparnas språk” -
En film om hur man kommunicerar med Felix, född dövblind.
www.ur.se/Produkter/136342-Barnet-och-orden-om-sprak-i-forskolan-Fingertopparnas-sprak

Nationellt Kunskapscenter för Dövblindfrågor -
Här samlas kunskap om dövblindhet i Sverige.
www.nkcdb.se


Fotbolls-VM i Brasilien 2014 - Så här återgav två föräldrar spelet för sin dövblinde son.
www.youtube.com/watch?v=TK2AgzBBvKw

CHARGE syndrom - Här finns filmen ”We have CHARGE, so what”
www.charge-syndrom.de

Förbundet Sveriges Dövblinda - Sveriges huvudorganisation för att driva dövblindfrågor
www.fsdb.org

Socialhaptisk kommunikation - Ett komplement till tal- och teckenspråk
haptisk.nkcdb.se

Punkter i livet - En blog av ungdomar med dövblindhet
http://punkterilivet.blogg.se

Att leva med RP - En blog av Torbjörn Svensson, dövblind projektledare i Kännbart.
https://rpblogg.wordpress.com

Sense - En engelsk hemsida som bl.a. skriver om konstprojekt i England.
www.sense.org.uk

Cyril Axelrod - Om en person med rushers syndrom från Sydafrika, och hans arbete för människor med dövblindhet i världen.
www.youtube.com/watch?v=iX9CEu4AvR4

The Wall Street Journal - Om dövblind publik på Broadway (EN).
www.wsj.com/articles/awakening-the-senses-on-broadway-1450136087

Lärarnas nyheter - En intervju med vår projektledare Sarah Remgren
www.lararnasnyheter.se/specialpedagogik/2015/12/09/portrattet-sarah-remgren

Clarita Vollmar - Dövblind bebis som lär sig amerikanskt teckenspråk
https://m.facebook.com/ClarisaVollmar/

Hanen Girma - En dövblind jurist från Harvard
http://www.bbc.com/news/world-africa-34813162
OM KONST:
Taktil foto - Ett foto-projekt med dövblinda fotografer.
taktilfoto.se

TA PLATS! -
I detta projektet drevs tillgänglighetsfrågor med samtidskonst.
www.pohagstrom.org/page107/page156/index.html

Intervju med Lisa Torell - En podcast om hur konst kan nyttjas, utnyttjas och missbrukas.
konstframjandet.podbean.com/e/hur-tanker-du-5-lisa-torell/

Utställningsestetiskt forum - Ett forum för hur utställningar presenteras.
http://www.ueforum.se

Sargy Mann - En video om en helt blind målare
https://www.facebook.com/video.php?v=10152731357505659&fref=nf

Skulpterar med sina sinnen - Om Heidi med dövblindhet och skulptur
www.helagotland.se/start/skulpterar-med-sina-sinnen-6216102.aspx

Design with the blind in mind - Föreläsning av blind arkitekt
www.ted.com/talks/chris_downey_design_with_the_blind_in_mind

Blind photographers capture the world - Fotografi av blind
http://edition.cnn.com/2016/09/21/arts/the-blind-photographer/index.html

Konstnärstrio bakom nyskapande musikinstallation - SVT nyheter
http://www.svt.se/kultur/musik/konstnarstrio-bakom-musikinstallation
OM SYN- OCH HÖRSELNEDSÄTTNINGAR:
SVT - Så in i norden - program om hur döva ungdomar i Norden använder teckenspråk i olika sammanhang
www.svtplay.se/sa-in-i-norden

UR - Teckenspråk #1 -
Utbildningsradion ger korta övningar i teckenspråk.
www.ur.se/teckensprak/flash_holder.html

UR - Teckenspråk #2 - Fraser och dialoger i teckenspråk
www4.ur.se/teckensprak/

Döviana - Tjänster och böcker för teckenspråkiga
www.doviana.se

”The Boy Who Sees Without Eyes” - En film om blinde Ben Underwood, som orienterar sig med ”klick-ljud”
www.youtube.com/watch?v=AiBeLoB6CKE&spfreload=10

We Sign - Projektet WeSign har drivit teckenspråksfrågan och bl.a. startat en kulturskola med teckenspråk i Örebro.
abfwesign.se

A Mom’s Musing - Blog om barn med olika former av hörselnedsättningar (EN)
http://hexwit.blogspot.se

Myternas marknad - HRF’s årsrapport 2014 med fakta om hörselskador.
www.hrf.se/system/files/dokument/myternas_marknad_rapport2014.pdf

Seeing colors for the first time - Två färgblinda bröder ser färg för första gången
http://mashable.com/2016/06/23/brothers-colorblind-first-time-colors/#fc7fEiIXsiqE

A 10-years-old girl…. - En flicka lär sin döva hund teckenspråk
http://mashable.com/2016/07/06/deaf-puppy-sign-language-commands/#j0lSwTvmvqq6

Blind people can rewire… - Har blinda människor extra möjligheter för matematik?
http://qz.com/786227/the-visual-cortex-of-a-blind-persons-brain-can-be-used-to-do-math/

Blinde Messi… - Proffsfotboll av blinda
www.dn.se/sport/fotboll/den-blinde-messi-leder-vagen-mot-erkannandet/

A blind legend - Ett spel helt utan bild, spela enbart med hörseln.
www.ablindlegend.com/en/home-2/
OM TILLGÄNGLIGHET:
Fejjan för alla - Ett tillgängligt Facebook
https://fejjanforalla.se/#content

”Döva får hjälp att ’höra’ med huden -
En artikel om forskning för vibrationer.
www.oru.se/Arkiv/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv1/Nyhetsarkiv/Dova-far-hjalp-att-hora-med-huden/

Diskrimineringsombudsmannen -
Här finns information om tillgänglighet
www.do.se

Sveriges riksdag - Här fattas besluten om tillgänglighet i Sverige. Sök på ordet ”tillgänglighet”
www.riksdagen.se

WebAim - Råd och verktyg för att göra tillgängliga hemsidor.
http://webaim.org

Webbdesign för synskadade - En uppsats av Maria Johansson
www.diva-portal.org/smash/get/diva2:225475/FULLTEXT01.pdf

App-design för synskadade - Tips om synskador och färgblindhet
http://realmacsoftware.com/blog/designing-apps-for-the-visually-impaired

Bio för fler - Syntolkning och uppläst text på bio med en app
http://www.filminstitutet.se/tillgangligbio

Disabled man gets license… - Möjligheter med självkörande bilar
http://www.apnewsarchive.com/2016…..