HÄR FINNER DU MATERIAL FÖR NEDLADDNING.
NÄR MÖJLIGT PUBLICERAR VI DOKUMENTEN BÅDE SOM PDF OCH DOC.
Allmän information som folder (PDF / 1,7 MB)
Folder med information om projektet, ämnad för skolor (PDF/1,6 MB)
En enkel checklista som hjälper arrangörer att möjliggöra för teckenspråk (PDF)
En bok om dövblindtolkning, av FSDB och NKCDB (PDF)
En bok om dövblindtolkning, av FSDB och NKCDB (DOC)
En bok om ledsagning av personer med dövblindhet, av FSDB och NKCDB (PDF)
En bok om ledsagning av personer med dövblindhet, av FSDB och NKCDB (DOC)
Trycksak med samlade erfarenheter från tidigare projekt, om hur konst kan göras mer tillgänglig. (PDF / 1,2 MB)
De logor som skall ingå i projektet som zip.