KÄNNBART ÅSTADKOMMER FÖRÄNDRINGAR.
HÄR PRESENTERAR VI MATERIAL, TIPS OCH VERKSAMHET.

Vi förlorar livserfarenhet på att inte involvera alla i konst.
Malin Bernt
Tillgänglighet är en demokratifråga: Att kunna ta del av och påverka samhället. Vilka kan det och vilka kan inte? Varför?

Kännbart använder samtidskonst som en mötesplats för alla och arbetar med utbildningar, samverkan, workshops och påverkan.

Projektets huvudsakliga målgrupp är personer som saknar syn och/eller hörsel – i synnerhet personer med dövblindhet. Men självklart får alla plats i Kännbart, det är kärnan i projektet: Alla kan delta och bidra. Demokrati.

20 000 personer i Sverige antas ha dövblindhet; 2 000 av dessa är under 65 år; 400 personer i Sverige är födda med dövblindhet; 100 000 personer har en synskada; 14 000
personer har en grav synnedsättning/är blinda; 1 340 000 personer har en hörselskada; 455 000 har hörapparater. Läs mer>>
Stacks Image 2709
BESÖK GÄRNA VÅR CITAT-VÄGG HÄR>>
_svart_skola2Här finns Pedagogiskt material och övningar för skolor
_svart_downloadHär samlas allt Nedladdningsbart material
_svart_moteHär sammanställer vi Tidigare program
_svart_infoLäs om särskilda Hjälpmedel och information
_svart_imageHär finner du Bilder från Kännbart
_svart_@Här finns relevanta Länkar
_svart_teckenHär sammanställer vi projektets Teckenspråkstolkningar
_svart_utstallareArrangörer finner en sammanställning Här
OM TOLKSAMORDNARE I KÄNNBART:

Kännbart sörjer för tolkar när dessa behövs i projektet. Kontakta jana.lanneras@abf.se så berättar vi mer och bokar de tolkar som behövs.