KÄNNBART ÄR ETT STARKT PROJEKT EFTERSOM VI SAMVERKAR.
HÄR FÖLJER EN VÄXANDE LISTA MED VÅRA VIKTIGASTE PARTER:

Drivande aktörer:
ABF-300x145
ABF Örebro

Kännbart ägs och drivs av ABF i Örebro. ABF är ett folkbildningsförbund
som ”vill ge mest till dem som har fått minst”.
Kontakt: www.abf.se


Pasted Graphic
Förbundet Sveriges Dövblinda (FSDB)

FSDB verkar utifrån principen om alla människors lika värde för rätten till
full delaktighet, jämlikhet och självständighet för personer med dövblindhet.
Kontakt: www.fsdb.org


RU_logo
Riksutställningar

Som enda organisation i Sverige har Riksutställning statligt uppdrag att
undersöka möjligheter för utställningar, och sprida denna kunskap.
Kontakt: www.riksutstallningar.se


Arvsfonden_logga-180x180
Allmänna arvsfonden

Allmänna arvsfonden finansierar Kännbart under tre år.
Kontakt: www.arvsfonden.se
Samarbetsparter (i bokstavsordning):
landsting
Dövblindteamet

Dövblindteamet vänder sig till människor med dövblindhet i Stockholms län,
samt till deras anhöriga. Deras kopekens och kontaktnät är viktiga för oss.
Kontakt: habilitering.se/dovblindteamet-0


fsdb-logo_
FSDB Stockholm och Gotland

I Stockholm har FSDB nyligen undersökt taktilt foto för och med människor
med dövblindhet. Den kunskapen tar vi med oss i Kännbart.
Kontakt: www.fsdba.se


kro
Konstnärernas riksorganisation (KRO)

KRO är en riksorganisation med uppgift att tillvarata konstnärers intressen.
Med Kännbart kommer KRO verka för att sprida kunskaper om dövblindhet.
Kontakt: www.kro.se


nkcdb_logo_sv
Nationellt Kunskapscenter för Dövblindfrågor (NKCDB)

NKCDB är en mötesplats för kunskaps- och erfarenhetsutbyte kring frågor
som rör dövblindhet.
Kontakt: www.nkcdb.se


curator__skkf-3-3
Synskadade Konstnärers och Konsthantverkares förening (SKKF)

SKKF är en aktiv förening med konstnärer och hantverkare runt om i Sverige.
Kontaktnät, workshops och parallella program är några av våra samarbeten.
Kontakt: www.synskadade-konstnarer.se


us2
Unga med synnedsättning (US)

US verkar för att människor med synnedsättningar mellan 12 och 30 år ska
kunna verka i samhället på samma sätt som seende.
Kontakt: www.ungasynskadade.se
Särskilt stöd och tack:
bigimage
Big Image Systems

Big image har bistått konstnär Nadja Ekman med hennes verk i Kännbart. Tack.
Kontakt: www.bigimagesystems.com/sv/