KÄNNBART ÄR ETT STARKT PROJEKT EFTERSOM VI SAMVERKAR.
HÄR FÖLJER EN VÄXANDE LISTA MED VÅRA VIKTIGASTE PARTER:

Drivande aktörer:

ABF-300x145

ABF Örebro

Kännbart ägs ABF Örebro Län. ABF är ett studieförbund som anser att
sambanden mellan kultur, bildning, demokrati och ett livslångt lärande
är uppenbara. Läs mer i denna länk>>
Kontakt: www.abf.se

Pasted Graphic

Förbundet Sveriges Dövblinda (FSDB)

FSDB verkar utifrån principen om alla människors lika värde för rätten till
full delaktighet, jämlikhet och självständighet för personer med dövblindhet.
Kontakt: www.fsdb.org
RU_logo
Riksutställningar

Som enda organisation i Sverige har Riksutställning statligt uppdrag att
undersöka möjligheter för utställningar, och sprida denna kunskap.
Kontakt: www.riksutstallningar.se

Arvsfonden_logga-180x180

Allmänna arvsfonden

Allmänna arvsfonden finansierar Kännbart under tre år.
Kontakt: www.arvsfonden.se
Samarbetsparter (i bokstavsordning):

landsting

Dövblindteamet

Dövblindteamet vänder sig till människor med dövblindhet i Stockholms län,
samt till deras anhöriga. Deras kopekens och kontaktnät är viktiga för oss.
Kontakt: habilitering.se/dovblindteamet-0

fsdb-logo_

FSDB Stockholm och Gotland

I Stockholm har FSDB nyligen undersökt taktilt foto för och med människor
med dövblindhet. Den kunskapen tar vi med oss i Kännbart.
Kontakt: www.fsdba.se
iris-logo_3
Iris hjälpmedel

Konst är kommunikation och Kännbart vill kommunicera med alla. För att göra
detta samarbetar vi med Iris hjälpmedel som har kunnande och engagemang.
Kontakt: www.irishjalpmedel.se

kro

Konstnärernas riksorganisation (KRO)

KRO är en riksorganisation med uppgift att tillvarata konstnärers intressen.
Med Kännbart kommer KRO verka för att sprida kunskaper om dövblindhet.
Kontakt: www.kro.se

nkcdb_logo_sv

Nationellt Kunskapscenter för Dövblindfrågor (NKCDB)

NKCDB är en mötesplats för kunskaps- och erfarenhetsutbyte kring frågor
som rör dövblindhet.
Kontakt: www.nkcdb.se

curator__skkf-3-3

Synskadade Konstnärers och Konsthantverkares förening (SKKF)

SKKF är en aktiv förening med konstnärer och hantverkare runt om i Sverige.
Kontaktnät, workshops och parallella program är några av våra samarbeten.
Kontakt: www.synskadade-konstnarer.se
us2
Unga med synnedsättning (US)

US verkar för att människor med synnedsättningar mellan 12 och 30 år ska
kunna verka i samhället på samma sätt som seende.
Kontakt: www.ungasynskadade.se
Särskilt stöd och tack:

bigimage


Big Image Systems


Big image har bistått konstnär Nadja Ekman med hennes verk i Kännbart. Tack.
Kontakt: www.bigimagesystems.com/sv/