VÄLKOMMEN TILL KÄNNBART

info_teckenspråk
TECKENSPRÅK
Utan teckenspråk kan vi inte kommunicera med vår målgrupp. Därför satsar vi på tolkningar i våra program och på vår hemsida. I utställningen kan du se dessa via QR-koder. På vår hemsida har samlat videos HÄR>>


info_audioguide
LJUD
Synskadade bör kunna ta del av information som inlästa ljudspår. I Kännbart finns audioguider som är enkla att använda och alla ljudfiler finns HÄR>>


info_horselkapor
info_horselkapor_02
HÖRSELKÅPOR OCH ÖGONBINDLAR
Kännbart undersöker hur vi kan uppleva konst utan syn och hörsel. Vi uppmanar därför alla att besöka utställningen med våra andra sinnen. Här finns
Guideövningarinfo_fingerad_01
FINGERAD SYNOPTIK
Vill du undersöka hur en särskild synnedsättning är? I så fall kan du låna specialgjord synoptik av oss. Vi har tio glasögon som motsvarar sex olika synnedsättningar.
Mer information>>info_vaggskylt
INFORMATIONSSKYLTAR MED TAKTIL TEXT OCH BRAILLE
För att besökare ska förstå sammanhanget av konst och hjälpmedel har vi informationsskyltar som fungerar för både seende och synskadade.info_taktilkarta
TAKTILA UTSTÄLLNINGSKARTOR
Hur hittar vi i lokalerna, inte bara till konsten utan även till kafét, toaletterna och utgången? Med taktila kartor når vi enkelt fler. Detta kommer finnas på vissa institutioner men inte alla. Kontakta respektive institution för besked.info_tejp01
info_tejp03
LEDSTRÅK
Om du använder käpp för att finna din väg, kan denna tejp hjälpa dig att hitta konst och information i utställningen. Om du ser hjälper den dig också.


info_punkt_01
TRYCKT INFORMATION I UTSTÄLLNINGEN
I utställningen har vi information om konsten på braille. Dessa texter kombineras med svartskrift (vanlig text) på samma ark. Dessa presenteras olika på olika orter, ibland i pärmar, ibland på skyltar.


info_skylt01
KOMBINERAD INFORMATION
På våra skyltar vid konstverken kan man ta del av informationen på flera olika sätt. Taktila siffror och punkt-siffror som leder rätt i braille-informationen; markeringar som aktiverar audioguiderna; QR-koder för att se teckenspråkstolkningar i mobilen.


info_taktilbild01
TAKTILA VERSIONER AV KONSTEN
Med synskada är det svårt att få en förståelse för större ting och sammanhang. I Kännbart har vi ersatt syntolkningarna med taktila bilder av alla konstverk.


info_utbildningsdagar
PROGRAMVERKSAMHET
På alla orter där Kännbart visas bedrivs olika arrangemang som en del av Kännbart. Vissa är interna, andra publika. Vissa ingår i utställningen, andra blir satelliter. Allt är spännande. Kontakta arrangörerna på er ort för ytterligare information.


info_talt01
RESPONS
Vi vill bli bättre. Kontakta oss gärna med synpunkter och respons HÄR>>