VÄLKOMMEN TILL KÄNNBART

Pasted Graphic
(La Luna av Mari Kretz. Foto: Tommy Nilsson)

Ta del av Kännbart på ditt sätt:

info_liten_teckenspråk

TECKENSPRÅK
Utan teckenspråk kan vi inte kommunicera med vår målgrupp. Därför satsar vi på
tolkningar i våra program och på vår hemsida. I utställningen kan du se dessa via
QR-koder. På vår hemsida har samlat videos
HÄR>>

info_liten_audioguide

LJUD
Synskadade bör kunna ta del av information som inlästa ljudspår. I Kännbart finns
audioguider som är enkla att använda och alla ljudfiler finns
HÄR>>

info_liten_horselkapor

HÖRSELKÅPOR OCH ÖGONBINDLAR
Kännbart undersöker hur vi kan uppleva konst utan syn och hörsel. Vi uppmanar
därför alla att besöka utställningen med våra andra sinnen. Här finns
Guideövningar

info_liten_fingerad_01

FINGERAD SYNOPTIK
Vill du undersöka hur en särskild synnedsättning är? I så fall kan du låna specialgjord
synoptik av oss. Vi har tio glasögon som motsvarar sex olika synnedsättningar.
Mer information>>

info_liten_vaggskylt

INFORMATIONSSKYLTAR MED TAKTIL TEXT OCH BRAILLE
För att besökare ska förstå sammanhanget av konst och hjälpmedel har vi informations-
skyltar som fungerar för både seende och synskadade.

info_liten_taktilkarta

TAKTILA UTSTÄLLNINGSKARTOR
Hur hittar vi i lokalerna, inte bara till konsten utan även till kafét, toaletterna och
utgången? Med taktila kartor når vi enkelt fler. Detta kommer finnas på vissa
institutioner men inte alla. Kontakta respektive institution för besked.

info_liten_tejp03

LEDSTRÅK
Om du använder käpp för att finna din väg, kan denna tejp hjälpa dig att hitta konst
och information i utställningen. Om du ser hjälper den dig också.

info_liten_punkt_01

TRYCKT INFORMATION I UTSTÄLLNINGEN
I utställningen har vi information om konsten på braille. Dessa texter kombineras
med svartskrift (vanlig text) på samma ark. Dessa presenteras olika på olika
orter, ibland i pärmar, ibland på skyltar.

info_liten_skylt01

KOMBINERAD INFORMATION
På våra skyltar vid konstverken kan man ta del av informationen på flera olika sätt.
Taktila siffror och punkt-siffror som leder rätt i braille-informationen; markeringar som
aktiverar audioguiderna; QR-koder för att se teckenspråkstolkningar i mobilen.

info_liten_taktilbild01

TAKTILA VERSIONER AV KONSTEN
Med synskada är det svårt att få en förståelse för större ting och sammanhang. I Kännbart
har vi ersatt syntolkningarna med taktila bilder av alla konstverk.

info_liten_utbildningsdagar

PROGRAMVERKSAMHET
På alla orter där Kännbart visas bedrivs olika arrangemang som en del av Kännbart. Vissa är
interna, andra publika. Vissa ingår i utställningen, andra blir satelliter. Allt är spännande.
Kontakta arrangörerna på er ort för ytterligare information.

info_liten_talt01

RESPONS
Vi vill bli bättre. Kontakta oss gärna med synpunkter och respons HÄR>>
Vilka hjälpmedel som finns på de olika orterna där vi ställer ut skiljer sig åt. Kontakta dem gärna för att vet mer.
Ni ser vår utställningsplan HÄR>>