KÄNNBART SKA ÅSTADKOMMA FÖRÄNDRINGAR,
ÖKA MEDVETENHETEN OM DÖVBLINDHET, TECKENSPRÅK
SAMT SKAPA MÖTEN SOM KAN BIDRA TILL FORTSATT UTVECKLING.

Stacks Image 2767
Konstnärer på utbildningsdag: Mari Kretz, Matti Kallioinen, Nadja Ekman. (Foto: Anna Öjebrandt)
Kännbart vilar på två ben: på konst och på programverksamhet. Här kommer vi berätta mer om våra olika verksamheter. Allt ryms inte inom projektet, utan här är samarbetet med våra olika parter mycket viktigt. Just nu sätter vi inom projektet samman utbildningsmaterial för konsthallar, sammanställer riktlinjer för tolkarrangörer, förbereder metodutveckling för konstguider med dövblindhet, utbildningsdagar för politiker och tjänstemän, med mera. Våra parter förbereder samtidigt programverksamhet, parallella utställningar, utvärderingar av ny teknik, seminarier och mycket annat.
Mer information följer!
_svart_kartaHär finns vår Turnéplan
_svart_skrivaVi samlar in era Berättelser