ETT LITET LIV

HARRY ROZENTAL


Harry upphörde med sitt måleri för 20 år sedan när hans syn vacklade men har under senare år upptäckt att det fungerar att skapa bilder med kol. I hans bildvärld möts scener ur hans liv med väldiga djur i mystiska situationer. I Kännbart växer denna bildvärld, både i omfattning och skala.

borås_harry03Alla människor bär med sig sina egna, och till viss del andras, livsberättelser. Dessa är vanligtvis ganska kronologiskt sorterade, men i Harrys konst dyker de upp på egna villkor och börjar agera på nya sätt sinsemellan. Där finns den otrolige hunden som fadern kanske, eller kanske inte, växte upp med; grisen med sin laddning för en judisk familj; spelmännen, resorna och alla dessa “birds”.
På många sätt är Harrys bilder en omfattande hyllning till hur gränslöst ett litet liv kan vara.

borås_harry01

borås_harry02

borås_harry04

borås_harry05

borås_harry06

borås_harry07


Mer:
Ovanstående text på teckenspråk: Vimeo-länk >>
Lyssna på ovanstående text: Ett litet liv