TAKTILT MÅLERI

GRACIELA GONZALO SUNDSTRÖM


graciela_02

(Foto: Po Hagström)

En utställning med vågor som slår mot land, blommor som sträcker sig mot solen och fåglar som kanske lämnar sina bon.

Graciela Gonzalo-Sundström har dövblindhet. 2016 började hon måla utifrån livet i Stockholm idag och med minnen från uppväxten i Argentina.

Denna utställning ingår i projekt Kännbart – ett konstprojekt med konst och döv-blindhet i fokus. Dövblindhet är kombination av både syn- och hörselnedsättning.


graziela_av_04

(Foto: Annika Ottander)

Om konstnären:
Graciela är född utan hörsel i Argentina. Senare i Sverige svek även synen och ett nytt kapitel började med nya utmaningar. Graciela har arbetat med keramik och med foto i projektet Taktil foto, men i Kännbart arbetar hon med (taktilt) måleri i en atelje i Stockholm.


graziela_av_01

graziela_av_02

graziela_av_05

graziela_av_03

(Foto, samtliga ovan: Po Hagström)

Mer:
En intervju med Graciela:
Länk
Teckenspråk om hennes texter: Länk 1 Länk 2 Länk 3 Länk 4 Länk 5 Länk 6 Länk 7 Länk 8 Länk 9 Länk 10 Länk 11
Lyssna på texter om verken: 10050 10051 10052 10053 10054 10055 10056 10057 10058 10059 10060