SÖK

WALTER & MAJ-SOFIE ENQVIST
i samarbete med Nadja Ekman

Om konstverket:
I verket Sök blickar vi in i en svartbränd skog. Vi betraktar landskapet, men där finns också en ung kvinna som i sin tur betraktar oss. Kanske når hon oss i högre grad än vi når henne, för vi känner doften av hennes buketter av citronmeliss och det är hennes hundar som upptar platsen i mossan som vi vill gå på. Välkommen att ta del av hennes värld, med alla sinnen.

2015-11-07-10.21.29

Om konstnärerna:
Walter och Maj-Sofie är medlemmar i Synskadade Konstnärers och Konsthantverkares Förening (SKKF) och arbetar främst med taktila material som trä, metall och tovad ull.
I detta projekt har de samarbetat med konstnär Nadja Ekman. Nadja arbetar med fotografi, rörlig bild och installationer. Med ett närmast fenomenologiskt förhållningssätt undersöker hon gränsen mellan det synliga och det som inte syns, mellan det imaginära och det vi kan erfara med våra sinnen.


2015-11-05-10.18.56

2015-11-05-10.43.55


Mer:
Ovanstående text på teckenspråk: Vimeo-länk >>
Lyssna på ovanstående text: Sök