Funktekts slutseminarium i Göteborg

Idag tog vi del av Funkteks slutseminarium. Vi är särskilt glada för trycksaken, workshopen och flaggorna :-)
goteborg_funktek_end
ST: Under färgglada flaggor sitter en mängd åhörare, medan två personer talar från en scen.