FEST

Alla som kunde närvara var där! Tack för det!
kannbart_slutfest
ST: TV sjunger Asha för alla på festen. TH 50 personer sitter och äter vid bord i Kännbarts utställning.