Möte på tåg

Hela projektgruppen använder tågtiden till Ystad för möten.
kannbart_tillystad_tag
ST: På ett tåg sitter alla som arbetar med Kännbart och diskuterar med datorer och papper.