Guide-kurs startar

Guideutbildnignen med Unga med synnedsättningar inleds idag.
skm_kurs01
ST: En halvcirkel av sittande människor omger en stående person i ett vitt rum.