Planering på Gotlands konstmuseum

Karin Sutare presenterar utställningen Dr TexLers Skörhetsinstitut inför morgondagens guidningar. Tack Karin!
kannbart_av2016_05
ST: I ett rum med vita väggar står fyra personer. Till höger finns Karin, med turkosa och rosa kläder, och hon håller fram ett konstverk av mörk textil för att Annika, Sarah och tolken Linda ska kunna känna på den.