Taktilt måleri fortsätter i Stockholm

FSDB i Stockholm fortsätter sitt arbete med taktilt måleri, lett av Nadja.
taktiltmaleri2017
ST: Tre personer sitter vid ett bord med två målardukar, penslar och färgtuber.