Kännbarts trycksak påbörjas

kannbart_bokskiss
ST: På ett bord ligger en massa papper, pennor och böcker.