Våra visitkort med punktskrift är här

visitkort
ST: Två visitkort med ett uppslag var. Framsidan har svart bas med grön text, insidan har gröna bårder och svart text. På de vita ytorna finns samma text som punkt.