Föreläsar-utbildning i Stockholm

För medlemmar i Unga med Synnedsättning Stockholm (US), Dövblind Ungdom (DBU) och Förbundet Sveriges Dövblinda (FSDB):
Mer information
HÄR