Konstdygnet i Eskilstuna

Vår curator Annika och förstärkare Cia presenterade Kännbart på Konstdygnet i Eskilstuna i år.
konstdygnet2016
ST: tv står Cia med en vit käpp i handen och talar för ett rum fullt av folk. th känner två personer med hörselkåpor och ögonbindlar på en bäverskulptur på golvet, guidade av två personer utan hjälpmedel.