Sinnesriket öppnar

Sinnesriket inleder sina visningar av två speciella klassrum, text av Mikaela och en skulptur av Joel.
sinnesriket
ST: tv syns en korridor med ett vitt ledstråk på golvet. I förgrunden hänger ytterkläder, längre bak anar man en text på en dörr bredvid en hukande kvinna. th är två kvinnor på väg in genom en dörr med en rullstol framför sig.