Möte utan tolk

Våra tolkar är fantastiska! Men ibland måste mötet fortsätta när tolken gått, och då kan t.ex. papper och penna fungera.
bert_skriver
ST: På ett bord av trä skymtar resterna av en fika, och mitt på bordet håller en hand en penna mot ett linjerat papper där två handstilar avlöst varandra.