SKL's kulturkonferens

Kännbart besöker SKL's kulturkonferens 2016. Här talar Ike, grundare av Utopia.
bemotande
ST: På en mörk scen framför hängande grönt tyg står en kvinna till vänster. Till höger syns texten BEMÖTANDE + ATTITYD = TILLGÄNGLIGHET!