Graciela i Enköping

Idag ställer Graciela ut på Enköpings bibliotek.
enkoping_graciela
ST: TV Graciela för sina fingrar över en av sina ena målningar. TH Graciela talar från en scen till publik.