Graciela Sundström-Gonzales

Kannbart_Graciela_002

Kannbart_Graciela_001
Intervju med Graciela, om livet, avsaknaden av syn och hörsel, samt konsten.
Tolkar: Johanna Sandholm och Susanna Roos