2015 - 2017

Kännbart drevs under tre år i mer än tio orter i Sverige.
Här uppdaterade vi våra nyheter löpande.

Våren 2018 kommer vår nya hemsida samt en trycksak om projektet.
På återseende.