PROGRAM ALMEDALSVECKAN 4 JULI

Graciela_02
Välkommen till Almedalsbiblioteket!
11:00   Invigning av Graciela Gonzalo-Sundströms måleri. Konstnär Annika Ottander berättar om Gracielas arbete.
11-15   Kännbart närvarar i utställningen och möter besökare.
15:00   Torbjörn Svensson som har dövblindhet föreläser i 25 om dövblindhet, delvis utifrån personliga erfarenheter.
15:30   Samtalstid i 30 min. Moderator Sarah Remgren, som har dövblindhet.

Utställningen visas hela veckan.