Sarah och Annika träffar FSDB i Stockholm

fsdb_gotland
ST: Sarah, med tolk Mio bakom sig och Annika sitter vid ett bord. Annika talar i mikrofon. Sarah och Mio ler.