Förberedelser i Göteborg

27 och 28 april besökte Kännbart Göteborgs stadsmuseum, FSDB Väst samt FunkTek som arbetar för att öka tillgängligheten på museer.
goteborg_funktek
Syntolkning: Två personer från Funktek till vänster. Sarah Remgren och tolk Jana Lannerås till höger, i Stadsbibliotekets matsal.