Kännbart behöver din hjälp för att bli bättre

Vi i projekt Kännbart vill gärna veta hur målgruppen för projektet, personer med dövblindhet, syn- eller hörselnedsättning och döva, har upplevt Kännbart!
Med det menar vi kärnutställningen, våra kringarrangemang samt hemsidan. Vi är väldigt tacksamma om Du vill ta dig tid och svara på vår enkät. Välj det alternativ under varje fråga som passar Dig bäst.

 
Länk till enkäten: https://sv.surveymonkey.com/r/5GFNBGZ