Installation och pressvisning Rättvik

Kännbart installeras i Rättviks konsthall, och lokalpressen bjuds in!
rattvik_installation
ST: Till vänster ser man en stor lokal med lådor och material. Johanna Sims skymtas i bakgrunden när hon packar upp.
Till höger ser man en kvinna med ögonbindlar och hörselkåpor som känner på hundarna i verket SÖK.