Teckenspråksforum i Örebro

Sarah och Tobbe deltog på Teckenspråksforum i Örebro idag.
teckenspraksforum