Sista utställningen byggs

Kännbart SISTA och STÖRSTA utställning byggs för fullt på Scenkonstmuseet.
skm_bygga
ST: I en stor mörk sal finns flera paket, lådor och grejer utspridda. Några män klättrar på stegar.