Uppmärksamhet för Kännbart i Stockholm

Dövas tidning: LÄNK
P4 intervjuar Annika: LÄNK
Myndigheten för delaktighet (MDF) har skapat en kortfilm: LÄNK