Pressvisning på Scenkonstmuseet

skm_pressvisning
ST: En grupp människor sitter på trädstammar när Annika talar medan Jana tolkar.