Ännu en ny förstärkare

Vi är mycket glada över att Joel Gustafsson vill delta i vårt program med förstärkare.
Grattis Kännbart!