Kännbart för ABF

Programdag för ABF Stockholm idag.
abf_sthlm_okt2017
ST: TV Sindri som instruerar personer som ligger på golvet. TH Annika som talar inför en text som inleds KREATIVITET.