"Klä på käppen röd tejp"

645@70
Kvällsposten skriver om vår projektledare Torbjörns uppmaning till dövblinda. Läs mer här>>