Lyssna på P1 om Kännbart

Lyssna på ett nytt radioreportage om Kännbart!
SRF's Ombud Karin Sundbaum går på utställningen första gången med P1's reporter.
Länk>>
Transkribering
här>>