Förstärkare

Vi är så stolta för allt som löpande skapas i Kännbart, tack vare våra förstärkare. I Borås kommer Asha, Birgitta, Harry och Bert ställa ut.
kannbart_forstarkare
ST: I ett rutnät finns 16 porträtt av projektets förstärkare.