Ändring tolksamordning

Kännbart har en ny tolksamordnare:
Lotta Bodin är tjänstledig men Jana Lannerås övertar funktionen. Vid bohov, maila jana.lanneras@abf.se