Heldag på Scenkonstmuseet

Visste du att teckenspråk var förbjudet i Sverige i över 100 år? Idag var det heldag i utställningen Kännbart med teckenspråksvisning, teckenspråkspoesi, Tyst Teater, samtal och föredrag.
De som inte kan teckenspråk fick innehållet tolkat till talad svenska.